امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: شیعیان و پیروان ما را به سه مساله امتحان کنید؛ اهمیت به اوقات نماز، که آیا اول وقت نماز را برپا می دارند یا خیر؟ حفظ اسرار، یعنی در حفظ اسرار و مسائل محرمانه از دشمنان ما کوشا هستند یا خیر؟ از حیث توانمندی های مالی که آیا در مال خود برای برادران دینی سهمی قائلند یا خیر؟
2013/07/16 - 22:50 در محب ·
امتیاز + / امتیاز -

شبكه اجتماعي تطهير · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی